XLX232

DCS009 ist ein vom ÖVSV betriebener D-STAR Server.

Das Dashboard ist unter https://dstaraustria.at/dcs009-reflektor-live/ abrufbar.

Live: http://live3.ircddb.net:8080/ircddblive5.html

Module (Ports)

Derzeit unterstützt DCS009 folgende Module (Ports):

Stand: 15.9.2023

Modul Group DTMF DMR
A OE Austria D901 4001
B OE Austria Reserve D902 4002
C DL Deutschland DCS001 C D903 4003
D HB Schweiz offline D904 4004
E OE Emergency D905 4005
F Südtirol D906 4006
G OE6 Steiermark D907 4007
K OE8 Kaernten D911 4011
L OE4 Burgenland D912 4012
M DSTAR<->DMR offline D914 4014
N OE3 Niederösterreich D914 4014
O OE5 Oberoesterreich D915 4015
P Pictures D915 4015
S DIGITAL OE SUPPORT D919 4019
T OE7 Tirol D920 4020
V OE9 Vorarlberg D922 4022
W OE1 Wien D923 4023
Y DSTAR<->C4FM offline D925 4025
Z D926 4026

Vernetzungen (Peers)

DCS001 mit DCS009 C


Stand: 27.10.2023

Version

2.4.0 - Dashboard v2.3.7

Diskussionen

Anhänge